El-Hâdî İlahi İsmi – Fütühat-ı Mekkiyye

EL-HADİ

 

 

Hidayet ve hüda mertebesi

Bütünü hidayet olan bir mertebe

Nuruyla beni terk etti

Senin halin, siyah bir renge çevirdi beni Okumaya devam et

Gülşen-i Râz -Aşk Kusursuzlar İçindir

gülşen

 

İşte sen de O’nun sevdiklerinden olmak istersen, sana emredilenin dışında bir gayrete girmelisin çünkü emredileni yapana sevgili denmez. Senden namaz kılman isteniyorsa, o namazı gözünün nuru kıl, senden Hac etmen isteniyorsa, gönül evini sevgilinin sevgilisi olduğunu gösteren bir hüccet kıl, senden oruç isteniyorsa Savm’ı Siyam ile birleştir ve Ramazan ayında Kadir gecesini bul.  Sana ne verilmişse gül dolu bir tepsiyle iade et ve eline “La” süpürgesini alıp karşına ne çıkarsa “Yoktur” deyip süpür. Okumaya devam et

Tasavvufi Eserlere Nâmahrem Bakmasın

mahmut erol kılıç

 

Günümüzde faal olan yayınevlerinin birçoğu tasavvufla alakalı bir eser mutlaka neşretmiştir. Bir konuşma esnasında tasavvufî metinlerin bu kadar dolaşımda olmasının modern zamanla ilintili olduğunu ifade etmiştim. Türkiye’de kitap basan yayıncıların en tasavvufa mesafelisinin bile, İslam’ın manevi boyutu olan bu öğretinin dayandığı en önemli isimlerden biri olan Hasan-ı Basri’nin konuşmalarının derlendiği bir kitap neşretmesi, yayıncılar için tasavvufun bir vazgeçilmez olduğunu ortaya koyuyor. Okumaya devam et

Şehr-i Ramazan ( Oruç – Kadir Gecesi- Şirk-i Hafî )

ay

 

Şeyh-i Ekber sûretinde hemen yanı başımda oturan efendim, bana hiç bakmadan konuşmaya başladı.

“Bismillâhirrahmânnirrahîm
Allah size yardım etsin, bu yurdun ismi Şehr-i Ramazan’dır. Şehir denmesi şemsten yansıyan bütün hilâlleri toplaması ve insanın ilâhî nazardan aldığı ziyâ ile bütün insânî halleri, hayat ve davranış tarzlarını cem etmesindendir. Kamer, şemsten yansıyan cümle ziyâları, kendinde toplaması dolayısı ile “şehir” ismini almıştır. Ramazan, hilâlin görünmesi ile başlamasından dolayı, buraya Şehr-i Ramazan denmiştir. Bize ulaşan bir hadîs-i şerifte Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur “Ramazan demeyiniz. Çünkü Ramazan Allah’ın isimlerinden biridir”. Zîrâ Kur’ân-ı Kerim’de de Allah -celle celâluhû-, Ramazan dememiş, Ramazan Ayı demiştir. Okumaya devam et