Fütuhat-ı Mekkiyye Çevirisinde ki Bir hatanın düzeltilmesi hakkında

11113768_10153401263537340_551210655106994030_o

Fütühat- Mekkiyye ‘de İbn Arabi Hz. nin Farabi’yi ehli küfürden saydığını gösteren metnin yanlış çevrildiğini tesbit etmiş bulunuyoruz.. Yazarın kendi el yazması nüshasından ilgili yeri bulduk ve aşağıya koyduk. Sol sayfanın sol satırına bakılırsa ifade tercümelerde yer aldığı gibi “ehlel küfr” değil “ehlel fikr” olarak geçmektedir. Yayınevi olarak tercümemizde bu bölüm için müellif nüshası değil başka matbu nüshalar esas alındığından daha önce başkaları tarafından yapılmış hata bizim çalışmamızda da devam etmiştir. Bu hata ilerki baskılarda düzeltilmiş olacaktır. Kendi adımıza özür diler bağışlanmayı umarız.Saygılarımızla…

 

Cevdet YAŞAROĞLU -Litera Yayıncılık

Sezgi Nedir?

 

sufi1

 

Sezgi (hadis), duyanın duyduğundan -Rabbi vasıtasıyla değil- kendiliğiyle algıladığı şeydir. İşte bu, -başka bir şey değil- ilhamdır. Onu Rabbi vasıtasıyla duyarsa, bu ‘hadis’ olmaz. Burada ‘Rabbi vasıtasıyla duydu’ sözü, Allah’ın ‘Ben onun kendisiyle duyduğu kulağı olurum’ ifadesine işaret eder.

Bilmelisin ki Allah Teala’nın Semî’ (duyan) diye nitelenmesi, O’nun aynıdır, ilave bir durum değildir. Bunun açıklaması, her ilahi ismin bir kelam nispeti olmasıdır. İnsan, akıl ve duyuya göre, hallerin onun üzerinde değiştiği bir yerdir. Çünkü âleme göre bu nitelikte olan ulûhiyet, özü gereği bunu gerektirir. ‘Göklerde ve yerde olan herkes O’ndan ister. O her an bir iştedir.’ [i] O halde, oluştaki her hal, ilahi bir şe’n’dir (iş). İlahi bilgilerde, Allah’ın iki şahsa bir surette veya bir şahsa iki kez aynı surette tecelli etmeyeceği sabittir. Her tecellinin bir kelamı vardır. Bu kelam o tecelliden bu hale aittir ve ‘hadis (söz, ilham)’ diye isimlendirilir. Öyleyse hadis, süreklidir. Şu var ki, insanların bir kısmı onun hadis olduğunu anlarken bir kısmı bunu bilemez. Bunun yerine ‘bana şöyle şöyle bir şey ortaya çıktı’ der ve onun Hakkın kendisiyle iç konuşması olduğunu anlayamaz. Çünkü o, düşünce olmasına göre, Allah’tan anlamaktan mahrum kalmıştır. Okumaya devam et

Mahşer ve On Beş Durağı

indir

 

Sonra sağ ve sol elleriyle kitaplarını (amel defterlerini) almaya götürülürler. Bu esnada on beş durakta hesaba çekilirler. Her durak bin senedir. İlkinde sadakalardan ve Allah’ın mallarına farz kıldığı şeylerden sorguya çekilirler. Okumaya devam et

SIR

 

09.07.2012_09.15.58_953659-630x330

 

Sır mertebeleri tespittir, bir düşün!

O Bir’in sabitliğine delildir

Ferd (teklik) ile dışta varlığımız mümkün oldu

İster gaipte (ilahi bilgi) ister şahitte (dışta)

Hakikate işaret belirsizlik

O vecd sahibinin faniliğine delil

Hal onu talep eder

Zati olmayacak şekilde ondadır istenilen

Mütehassıs bilginde bilgi niteliği olursa

Onun hükmü yitiren gibi olur Okumaya devam et