Riyazet Hakkında

riyazat

 

Riyazete gelince, onun sınırı mütmain nefsin, tabii kuvvetlerin baskısını savmak maksadıyla onlarla mücahede etmesidir. Mücahede iki türlüdür: Biri cismani, biri de ruhanidir. Cismani olanı da biri dışta biri de içte olmak üzere iki kısma ayrılır. Dışta olanı, dinden çıkmış, kanun ve sünnetlerden ayrılmış Allah düşmanlarına karşı yürütülür. İki cihaddan küçük olanı budur. Çünkü diğerine göre faydası daha azdır. Ve çünkü iç eziyet verici unsurları edeplendirmek dış eziyet verici unsurları tedip etmeye göre daha faydalıdır. Okumaya devam et

Kulluk ve Hürriyet Arasındaki Fark

59176

 

İnsanın kul ve köle olarak Rabbine veya kulluğa izafesi, hür olarak başkasına izafe edilip ‘başkalarının boyunduruğundan kurtulmuştur’ denilmesinden daha üstündür. Çünkü Allah’tan hür olmak doğru değildir. İnsan hürriyet makamında bulunduğunda sadece başkalarının varlıklarını görür. Çünkü onları görmekle, kendilerinden bağımsızlaşmak gerçekleşir. Bu haldeyken, kendi kulluğundan (ubudiyet) ve mutlak kulluktan habersizdir. Öyleyse insan için kulluk makamı, hürriyet makamından daha şereflidir. Mutlak kulluk ise kulluktan daha üstündür. Nitekim Hz. Peygamber, Meymune b. Haris hadisinde benzer bir duruma işaret etmiştir. Söz konusu kadın, Hz. Peygamber zamanında bir cariyesini azat edip bunu Hz. Peygamber’e bildirdiğinde, Peygamber şöyle demişti: ‘Onu yakınlarına verseydin, senin için daha büyük bir sevap olurdu.’ O halde kulluk makamı, hürriyet sevabına yeğlenmiştir. Okumaya devam et

DÜCÂNE CÜNDİOĞLU’YA AÇIK MEKTUP

 

dücane

12.02.2005

Üsküdar, 19 Ekim 1999

Sayın Mustafa KUTLU

Dergâh Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Peykhâne Caddesi, Camii Sok. 57/1

34490 Çemberlitaş/İstanbul

Faks No. 0212-516 19 21
Muhterem Kardeşim,

Dücane Cündioğlu bey oğlumun fakîrin Prof.Dr. Toshihiko İzutsu’dan tercüme etmiş olduğum İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar-Kavramlar hakkında Dergâh’ın 115-116. sayısında çıkmış olan yazısına cevâbım ilişiktedir. Okumaya devam et