Kategori arşivi: FUSÛSU’L HİKEM

FUSÛSÜ’L-HİKEM

Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri. Tasavvuf düşüncesinin temel kitaplarından biri olan eserin tam adı Fuśûśü’l-ĥikem ve ħuśûśü’l-kilem’dir. “Fusûsü’l-hikem” tamlaması “yüzük kaşı (yuvası),göz bebeği, eklem yeri, ön diş” gibi mânalara gelen fassın çoğulu fusûs ile hikmetin … Okumaya devam et

FUSÛSU'L HİKEM, Muhyiddin İbn-i Arabi içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

SONSUZ YOLCULUK: İBNÜ’L‐ARABÎ’NİN KİTÂB EL‐İSFÂR AN NETÂİCİL’L‐ESFÂR ADLI ESERİ1 (Michel Chodkiewicz)

SONSUZ YOLCULUK

Ekberi Ekolü ve Füsûs Şarihlerinden İnciler, FUSÛSU'L HİKEM, Makaleler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Yorum

AHMED AVNI KONUK MAKALELER DOKUZUNCU KISIM İKINCI EK: İBLÎS’İN HAKİKATİ

Bilinsin ki, İblîs Mudill isminin en mükemmel ve en kemâlli görünme yeri olan bir rûhtur. Ve ruhlar mertebesi ayrılık ve gayrı oluştan bir çeşit üzerine Zât’ın hâriçte açığa çıkmasından ibârettir. Ve Vâhid’in ikilik çerçevesinde rü’yeti bu mertebeden başlar. Bundan dolayı … Okumaya devam et

Ekberi Ekolü ve Füsûs Şarihlerinden İnciler, FUSÛSU'L HİKEM, Muhyiddin İbn-i Arabi içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

AHMED AVNI KONUK MAKALELER DOKUZUNCU KISIM BIRINCI EK: MELÂİKE-İ KİRÂM’IN HAKÎKATİ

Bilinsin ki, vücûdun, daha önce izah edilen ilmi sûretler, ya’nî insâni hakîkat mertebesinden tenezzülü, yine o mertebede mevcût olan kudret sıfatı-nın görünme yeri ile, ya’nî kuvvetler ile olur. Çünkü vücûtta kudret ve kuvvet olmayınca irâde ettiği şeyin var edilmesi mümkün … Okumaya devam et

FUSÛSU'L HİKEM içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

ÂDEM KELİMESİNDEKİ İLAHİ HİKMET FASSI

‘ÂDEM KELİMESİNDEKİ İLAHİ HİKMET FASSI’ -Nusreddin M.Ali tarafından tercüme ve şerh edilen eserin Mukaddimesinin ilk 5 sayfası… Giriş Bismillahirrahmanirrahim 1993 yılının Kasımının 17 nci günü akşamı, Münevver Şehrin[1] nurunun kaynağı olan nebinin mescidinin eşiğinde[2], Hak’kın hikmet fasslarından doldurduğu ikram kadehinden[3], … Okumaya devam et

FUSÛSU'L HİKEM içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

Yavuz Sultan Selim’in Hocası Muftîyu’s Sekaleyn Mevlâna İbn-Kemâl (k.s.) Efendi’nin İbn-i Arabî Fetvası

Muftîyu’s sekaleyn ibn-i Kemâl namıyla anılan ve bu isimle şöhret olan Mısır fatihi Padişah Yavuz Sultan Selim’in hocası aynı zamanda da Kanuni ve Yavuz devrinin tanınmış şeyhu’lislamlarında Mevlâna İbn-Kemâl (k.s.) efendinin bu mev-zuyla ilgili olarak yayınlanmış bir fetvası Şeyh Ahmed … Okumaya devam et

İbn Arabî Müdafası ( Yavuz Sulatn Selim'in Emriyle) içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

”Bir şahsın inandığı Allah’ın diğer birinin îtikâd ettiği Allah’a hükmü yoktur. ”Sözü Hakkında…

Şuayb Fassı’nda şu ifâdeler vardır: “Bir şahsın inandığı  Allah’ın diğer birinin îtikâd ettiği Allah’a hükmü yoktur. îtikâd sahibi onu noksanlıklardan münezzeh kılarak ona yardım eder, hâlbuki o bu şahsa yardım etmez. Dolayısıyla, inandığı ilâh, inanmadığı ilâha bir tesir icrâ edemez. … Okumaya devam et

İbn Arabî Müdafası ( Yavuz Sulatn Selim'in Emriyle) içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

”İnsan Hak Teâlâ’ya insânu’l-ayn menzilesindedir” Sözü Hakkında…

İbn Arabî  Fass-ı Âdem (a.s)’da ” insan Hak Teâlâ’ya insânu’l-ayn menzilesindedir” buyurmuştur.Yâni”gözbebeği insan için ne ise Âdem de Cenâb-ı Hakk’a nisbetle odur”1 sözüne şiddetli itirazlar yapılmıştır.2 İtirazın Cevabı Fusûsu’l Hikem’in Âdem fassı’nda geçen”O Hakk’a göre gözbebeğinin insana göre durumu gibidir” … Okumaya devam et

İbn Arabî Müdafası ( Yavuz Sulatn Selim'in Emriyle) içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

Firavun mümin olarak öldü, temiz, tertemiz olarak kabzedildi” Sözü Hakkında

Fütûhât-ı Mekkiyye ve Mûsâ Fassı’ ında “Firavun mümin olarak öldü, temiz, tertemiz olarak kabzedildi” denilmesi 1 sözü küfrü gerektirir.2 İtirazın Cevabı İbn Arabi’nin, Firavun’un ölürken îmân ettiği, temiz ve pâk olarak kabzedildiğine dâir ifadeleri hakkında Şeyh Mekkî ve Fusûs şârihlerinin … Okumaya devam et

İbn Arabî Müdafası ( Yavuz Sulatn Selim'in Emriyle) içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Yorum

‘Kâfirlerin Cehennem’de Cezalarını Çektikden Sonra,Azab Olan Şeylerin Onlar İçin (Uzb) Tatlılık Haline Dönüşmesi’Hakkında

Fütûhât’ta,  İsmail ve Eyyüp Fasslarinda şöyle denilmektedir: “Kâfirler her ne kadar ateşten çıkmazlarsa da netice itibâriyle cehennem azabı onlar için “uzb” (tatlılık) olur. Cennettekiler  nimetlerden zevk alırken onlar da cehennem azabı ve kaynar sudan lezzet alırlar’’1 Bu görüşlerde apaçık küfür … Okumaya devam et

İbn Arabî Müdafası ( Yavuz Sulatn Selim'in Emriyle) içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Yorum