Fatiha Suresinden ‘Âlemlerin Rabbi Rahman ve Rahîm’ Ayetleri

TweetAllah âlemlerin Rabbi derken bizde ve kalplerimizde Rablik mertebesini yerleştirmiştir. Bu arifin makamı ve nefsin ayağının derinleşme mertebesidir. Burası sıfat mahallidir. Çünkü lillahi, kaynağı itibarıyla yüce, müşahede yeri bakımından ise zata dayanan bir ifadedir. Bunun ardından âlemlerin Rabbi demiştir. Yani onları terbiye eden ve besleyen Rab… Âlemler ise Allah’ın dışındaki her şeydir. Terbiye iki kısma…

Namazda Elleri Bağlamak

TweetBilginler, namazda elleri bağlama hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler onu farz namazlarda mekruh, nafile namazlarda caiz görmüştür. Bazı bilginler ise, onun namazın sünnetlerinden olduğunu ileri sürmüştür. Hz. Peygamber’in namazda ellerini bağladığı rivayet edildiği gibi namazının niteliğinden söz edilirken bunu yapmadığı da rivayet edilir. İnsanlara ellerini bağlamalarının emredildiği de sabittir.

Sünnete göre nafilenin rekâtları şunlardır:

Tweet    Nafile namaza başlamak seçime bağlı olduğu için onun rekâtlarının sayısı da -bir sınırlama olmaksızın- serbesttir. Bu konuda şeriattan bir yasak gelmediği gibi Hz. Peygamberin belirli bir rekâtla sınırlaması şeklinde bir emir de gelmemiştir. Sünnete uymak, daha iyi ve daha doğrudur. Rekâtları serbestçe belirlemeyi onaylasak bile, ‘hayırlı olmak’ koşuluyla bir (müçtehit tarafından ortaya konmuş)…

Hz. Aişe Ve Hz. Hafsa’nın Dayandıkları Güç…

Tweet      Bilmelisin ki, menzillerin menzili, Arş’tan en aşağıdaki toprağa kadar dünya âleminde ortaya çıkan bütün menzilleri içeren menzildir. O ‘apaçık imam’ diye isimlendirilen şeydir. Allah onun hakkında şöyle buyurur: ‘Her şeyi apaçık imamda saydık.’[i] ‘Saydık’ ifadesi, ona konulan şeylerin sonlu bilgiler olduğunu gösterir. Böylece şunu düşündük: Acaba onların sayısı herhangi bir kimse için…

Ramazan Ayı Namazı

Tweet    Hz. Peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan ayını geçirenin geçmiş günahları affedilir.’ Ramazan’ın namazı teşvik edilmiştir ve ‘teravih’ diye isimlendirilmiştir. Başka bir adı ise ikişer rekâtlarla kılındığı için ‘işfa’ (çiftleme)’ namazıdır. Alimler, Ramazan’da insanların kılacakları rekâtların sayısı hakkında görüş ayrılığına düşmüştür: Acaba en uygun sayı hangisidir? Çünkü bu konuda…

Hak Niçin Vekil Edinir?

Tweet      Allah emirlerini yürütmek ve kelimelerini uygulamak amacıyla vekil edinir. Bu ise kendilerini adet edinenin adet edindiği ilahi şeriatlara özgüdür. Allah şöyle buyurur: ‘Kendilerine yazmadığımız halde bir ruhbanlık çıkardılar.’[i] Allah, ruhbanlığa riayet etmediklerinde onları kınamış ve şöyle buyurmuştur: ‘Ona hakkıyla riayet etmediler.’[ii] Hz. Peygamber ise şöyle buyurur: ‘Kim iyi bir adet çıkartırsa, onun ecri…

Fütuhat-ı Mekkiyye Çevirisinde ki Bir hatanın düzeltilmesi hakkında

Tweet  Fütühat- Mekkiyye ‘de İbn Arabi Hz. nin Farabi’yi ehli küfürden saydığını gösteren metnin yanlış çevrildiğini tesbit etmiş bulunuyoruz.. Yazarın kendi el yazması nüshasından ilgili yeri bulduk ve aşağıya koyduk. Sol sayfanın sol satırına bakılırsa ifade tercümelerde yer aldığı gibi “ehlel küfr” değil “ehlel fikr” olarak geçmektedir. Yayınevi olarak tercümemizde bu bölüm için müellif nüshası…

Top