Kategori arşivi: Fütûhatı Mekkiyye’den Seçmeler

EL-FÜTÛHÂTÜ’L -MEKKİYYE

Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) tasavvufî görüşlerini en geniş boyutlarıyla açıkladığı eseri. Kısaca el-Fütûĥât olarak da anılan eserin tam adı el-Fütûĥâtü’l-Mekkiyye fî ma’rifeti’l-esrâri’l-mâlikiyye ve’l-mülkiyye’dir. Sözlükte “açmak, yardım etmek; zafer” gibi mânalara gelen feth kelimesi (çoğulu fütûh, bunun da çoğulu fütûhât) tasavvufta … Okumaya devam et

Fütûhatı Mekkiyye'den Seçmeler, Muhyiddin İbn-i Arabi içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

HİCRET’in İMÂN’dan Olduğu Hakkında…

YİRMİ ÜÇÜNCÜ VASİYET Ey Aziz!.. Bu vasiyet, HİCRET’in I MÂN dan olduğu hakkındadır. Ey Dost!.. Küffar içinde ikâme etme HİCRET et!.. Zira, hicret etmeyip onlarla yaşaman etmene ve küfrün hükmüne ğafebet İslâm Dinine ihanet hükmünün ALLAH’ın etmesine sebebtir. Dolayısıyla, Allah … Okumaya devam et

Fütûhatı Mekkiyye'den Seçmeler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

CUMA Günü, Ğusl Etme Hakkında…

YİRMİNCİ VASİYET Ey Azizi. Bu vasiyet, CUMA günü, ğusl etme hakkındadır. Cuma günü, camiye gitmeden önce her Cuma gününde ğusul almayı adet edin.. Gusle başlarken, üzerine vacib olan bir emrin edasına niyet et!.. Buhari’de rivayet edilen şu Hadis-i şeriflerde Allah … Okumaya devam et

Fütûhatı Mekkiyye'den Seçmeler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

DİN’de Münakaşa Ve Çekişme Hakkında…

YİRMİ BİRİNCİ VASİYET Ey Aziz!.. Bu vasiyet, DİN’de münakaşa ve çekişme hakkındadır. Dini mevzularda cidal (münakaşa) etmekten sakın.. Zira, sen, çekiştiğin zaman iki özellikten biriyle vasıflanmaktan beri olamazsın… Yani, cidal ettiğin mevzuda, ya Muhik veya Mubtil olursun.. Muhik, doğruya isabet … Okumaya devam et

Fütûhatı Mekkiyye'den Seçmeler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Yorum

ALLAH (c.c) İçin Tevazulu Olma Hakkında…

ON DOKUZUNCU VASİYET Ey Aziz!.. Bu vasiyet, ALLAH için tevazulu olma hakkındadır. Yeryüzünde böbürlenerek büyüklük taslama!.. Sana lâyık olan, acziyetini idrâk edip tevazulu olmaktır. Eğer Allah, senin Kitap ve Sünnetle verdiğin hükümleri yüceltirse, Hak’tan başka bir şeyi yüceltmediğini ve insanlara … Okumaya devam et

Fütûhatı Mekkiyye'den Seçmeler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

“ALLAH “TEK’tir Teki sever.” Hadis-i Şerifi Hakkında…

ON ALTINCI VASİYET Ey Aziz!.. Bu vasiyet, “ALLAH “TEK’tir Teki sever.” Hadis-ı Şerifi hakkındadır. Ey Aziz!.. Benim sana bu vasiyetlen ilgili ilk tavsiyem; Vitr Namazını edâ etmeden uyuma!.. Zira insan uyuduğu zaman, -rüyada gördüğü surette- Allah onun ruhunu kabzeder,. Ve, … Okumaya devam et

Fütûhatı Mekkiyye'den Seçmeler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Yorum

Gizli ŞİRK Hakkında…

ON SEKİZİNCİ VASİYET Ey Aziz!.. Bu vasiyyet, Gizli ŞİRK hakkındadır.. Allah’ın, senin üzerine vacib kıldığı haklarından biri, Allah’a gizli şirk koşmamandır. Gizli şirk; kişinin zahiri sebeblere itimat etmesi ve kalb ile o sebeblere meyf ederek onların varlığıyla mutmain olması hâlidir.. … Okumaya devam et

Fütûhatı Mekkiyye'den Seçmeler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Yorum

Ulemaya Karşı Takınalacak EDEB Ve Onların Haklan Hakkında…

ON BEŞİNCİ VASİYET Ey Aziz!.. Bu vasiyet; ulemaya karşı takınalacak EDEB ve onların haklan hakkındadır. Bir âlimin ilmiyle amel etmediğini görürsen., senin onun söylediklerini dinlediğini bilmesine karşılık edebli ol ki, âlimin bilgisi yönüyle senin üzerinde olan hakkını edâ edebilesin.., Âlimin … Okumaya devam et

Fütûhatı Mekkiyye'den Seçmeler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

ZÛLUM Hakkında…

ON DÖRDÜNCÜ VASİYET Ey Aziz!.. Bu vasiyet, ZÛLUM hakkındadır: Zûlum, kıyamet gününde karanlıklara sebeb olduğundan, dünyada Allah’ın kullarına zûlum etmekten sakın!.. Kullara zûlum; Allah’ın senin üzerine vacib kıldığı haklarını onfardan engellemendir. Bazen, kulun içinde bulunduğu sıkıntıları, müşahede etmekle onun, senin … Okumaya devam et

Fütûhatı Mekkiyye'den Seçmeler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın

Hastalan Ziyaret Etmek Ve İnfâk Etmek Hakkında..

ON ÜÇÜNCÜ VASİYET Ey Aziz!.. Bu vasiyet, hastalan ziyaret etmek hakkındadır: Ölümü hatırlatmaya ve ibret almaya vesile olduğundan hastalan ziyaret etmeyi kendine âdet edin ve sakın hastaları ziyaret etmeyi terk etme!. Allah, insanı zaif ve aciz yaratmıştır… hastayı ziyaret etme … Okumaya devam et

Fütûhatı Mekkiyye'den Seçmeler içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum yapın