aldatmak

Allah’ın Mekri (Aldatması)

 

 

Akıllı aklında aldatılır

Aldatan farkına varmadan

Onun tuzağı kendisine dönmüştür

Akıllı ve zeki bunu bilmez

Tuzağından emin olmak isteyen kimse

Zâhir ve Bâtını elde eder

Şeriatından mizanı gerçekleştirir

Kazanan ve kaybedeni de bilir Okumaya devam et

SEVGİNİN SABİTLİĞİ MERTEBESİ el-Vedâd İlahi İsmi

08-el-vedud

 

SEVGİNİN SABİTLİĞİ MERTEBESİ el-Vedâd İlahi İsmi

 

Dikkat edin! Vüdd sebat demek

Değişimin baskısı karşısında sebat

O’nu ve bizi bir makam birleştirir

Yüce yönlerde ortaya çıktığında

Öyle bir vadi ki aşiyanı yok

Çiçeklerin ve bitkilerin süslediği bir toprak

Onun çiçekleri çocuklar; onları görürsün oturmuşlar

Kürsüler üzerinde, kız çocukları

Korkuya kapıldıklarında sabah onlara eman verir

Onları korkutan tek şey gecelerdir Okumaya devam et

Namazda Sure Okumanın Tarzı – Fütühat-ı Mekkiyye-

sure

 

Namaz kılan kişi [musalli], kelimenin kökeni hakkında açıkladığımız gibi, ikincidir. Onun ikinci olması ise, gerçek bir durum değil, sadece imandaki tevhit tanıklığına göre gerçekleşmiş göreli bir durumdur. Öyleyse söz konusu olan imanın ikinciliğidir. Başka bir ifadeyle imanın iki noktada ortaya çıkmasıdır: şehâdet ve namazda. Nitekim imanı zekât ile birlikte üçleriz. Fakat daha fazlası yoktur. Bu nedenle Allah, imanda artışı zikretmiş ve şöyle buyurmuştur: ‘Onların imanını artırır.’[i] İman, tek bir hakikattir. Çokluk ise, onun mertebelerde gözükmesiyle ortaya çıkar. Sayıları ortaya çıkaran ve kendiliğinde çoğalmazken sayıları çoğaltan bir de böyledir. Bir sayı mertebesi birden yoksun ise, onun ne hükmü ne varlılığı kalabilir. Bunu görmüyor musunuz? Okumaya devam et