Gizli ŞİRK Hakkında…

Tweet   ON SEKİZİNCİ VASİYET Ey Aziz!.. Bu vasiyyet, Gizli ŞİRK hakkındadır.. Allah’ın, senin üzerine vacib kıldığı haklarından biri, Allah’a gizli şirk koşmamandır. Gizli şirk; kişinin zahiri sebeblere itimat etmesi ve kalb ile o sebeblere meyf ederek onların varlığıyla mutmain olması hâlidir..

Top