Video

Sahaflar Şeyhi Muzaffer Ozak El-Halveti El-Cerrahi K.S Cuma Hutbesi.55 – 06-04-1984

Video

Dede Paşa Hz. Merhum – Sohbet Kulliyatı 1

Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim?

niçin

 

Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim? bütün zamanların en özgün, çığır açıcı ve görkemli düşünürlerinden ve gönül erlerinden Muhyiddin-i Arabî’nin tefekkür dünyasına ve anlamlar evrenine sevgi dolu bir giriş. Mehmed Ali Aynî batı düşüncesinin önemli düşünürleri ile karşılaştırdığı “Şeyh-i Ekber” düşüncesini genel başlıklar altında toplayarak adeta Muhyiddin-i Arabî’nin tefekkür dünyasına esaslı bir giriş yapıyor. Okumaya devam et

PLATON – ALKİBİADES

platon
-Özümüzü iyice kavramak için ne yapmalıyız? Bunu anladığımızda kendimizi de anlarız dedik. Tanrı aşkına Alkibiades, biraz önce söz ettiğimiz, Delphoi’daki yazı (Kendini Tanı manasındaki yazıyı kastediyor.) nedir? Bunu iyice anlıyor muyuz?
-Neden bunu soruyorsun?
-Ben bu yazıdan ve verdiği öğütten ne anladığımı söyleyeyim. Bunu anlatmak için “görmek”ten daha uygun bir kelime bulamıyorum.
-Bu da ne demek Sokrates?

Okumaya devam et

A Haber – Gerçek Düşünce – Ekrem DEMİRLİ – Fütühat-ı Mekkiyye

Niceliğin Egemenliği Ve Çağın Alâmetleri

 

iz

 

René Guénon’un dilimize çevrilen eserleri ciddi bir okuma uğraşı içinde olanlara engin bir ufuk kazandırmıştı. Elinizdeki eseri ise bu büyüleyici ufku aynı zamanda aydınlık bir perspektife çevirebilecek özellikler taşıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde yazılmış olan bu kitap, sanayi uygarlığının geçirdiği bunalımı din, bilim ve sanat açısından canlı şekilde tasvir ediyor ve Batı’nın ilerlediği yönü akıbet fikri bakımından tespit ediyor Okumaya devam et

Video

Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç – Esma-ül Hüsna -

Video

Cevdet YAŞAROĞLU – Bülbüllerden Güle – TRT Müzik

Kur’an Mührü

 

kuran muhrü

 

“Meclislerimde ve tasniflerimde konuştuğumuz her şey, Kur’an’ın huzurundan ve hazinelerinden gelir. Bana Kur’an’ı anlamanın ve Kur’an’dan yardım almanın anahtarları verilmiştir. Bütün bunlar, Kur’an’ın yardım almanın anahtarları verilmiştir. Bütün bunlar, Kur’an’ın dışına çıkmadığımız sürece geçerlidir. Kuşkusuz bu, bağışların en yücesidir. Ancak zevkine varan, menzilini nefsinden bir hal olarak müşahede eden ve Hakkın, sırrında kendisiyle konutuğu kimse bunun değerini bilir. Çünkü Hak, vasıtaları kaldırmak suretiyle, sırrında kuluyla konuştuğu zaman, onun seninle konuşmasına, senin sözlerini anlaman da eşlik eder. Onun seninle konuşması, senin onu anlamanın aynı olur ve ondan geri kalmaz. Eğer senin anlaman, onun seninle konuşmasından geri kalırsa, bu, Allah’ın kelamı olmaz. Bunu kendi içinde hissetmeyen kimse, Allah’ın kullarıyla konuşmasına dair ilimden nasipsizdir.”

 
447 s. — 2. Hamur– Ciltsiz –

Çeviri : Vahdettin İnce

Namazda Sure Okumanın Tarzı – Fütühat-ı Mekkiyye-

sure

 

Namaz kılan kişi [musalli], kelimenin kökeni hakkında açıkladığımız gibi, ikincidir. Onun ikinci olması ise, gerçek bir durum değil, sadece imandaki tevhit tanıklığına göre gerçekleşmiş göreli bir durumdur. Öyleyse söz konusu olan imanın ikinciliğidir. Başka bir ifadeyle imanın iki noktada ortaya çıkmasıdır: şehâdet ve namazda. Nitekim imanı zekât ile birlikte üçleriz. Fakat daha fazlası yoktur. Bu nedenle Allah, imanda artışı zikretmiş ve şöyle buyurmuştur: ‘Onların imanını artırır.’[i] İman, tek bir hakikattir. Çokluk ise, onun mertebelerde gözükmesiyle ortaya çıkar. Sayıları ortaya çıkaran ve kendiliğinde çoğalmazken sayıları çoğaltan bir de böyledir. Bir sayı mertebesi birden yoksun ise, onun ne hükmü ne varlılığı kalabilir. Bunu görmüyor musunuz? Okumaya devam et